המוצר נוסף לסל הקניות:

המשך רכישה באתר
מחירים משתלמים ומשלוח מהיר עד הבית לכל רחבי הארץ!
מחירים משתלמים ומשלוח מהיר עד הבית לכל רחבי הארץ!
השאירו פרטים
השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 054-6353069
תקנון האתר

תקנון האתר

תקנון

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.

השימוש באתר כפוף לקריאת תקנון זה ולהסכמה להוראותיו, אנא קראו בעיון התקנון דנן.

כללי:

ברוכים הבאים לאתר "ארץ הצבי בוטיק יין ישראלי" - חנות האונליין שלנו (להלן: "ארץ הצבי").

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה שתידרש באמצעות נייד : 054-6353069 או באמצעות דוא"ל deerlandil@gmail.com.

האמור בתקנון ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל משתמש ו/או רוכש המעוניין לבצע פעולה באתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון דנן, מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד ארץ הצבי, בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

ארץ הצבי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם וכן, את האתר הן מבחינת מראהו והן מבחינת תוכנו וזאת, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. משכך, לא תהא לרוכש כל טענה ו/או דרישה בדבר השינוי. 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לרשום באתר, יגברו הוראות התקנון.

כותרות התקנון הינן לשם הנוחות בלבד ואין בהן כדי לשמש ראיה לפרשנות התקנון.

תנאי השימוש באתר:

כל אדם, תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה שאינו פסול דין וכן, חברה המאוגדת כדין בישראל (אשר כל בעלי מניותיה הינם מעל לגיל 18) ואשר ברשותו/ה כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי (ויזה, מאסטרקארד, ישראכארד, דיינרס ואמריקן אקספרס) רשאי/ת לבצע פעולה באתר - בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. התשלום מבוצע בשרת מאובטח כאשר פרטי האשראי של הרוכש מוצפנים.

הזמנת הרוכש למשקאות ואספקתם, תתקבל אך ורק בתנאי שנתקיימו כל התנאים דנן:

  1. התקבל אישור מארץ הצבי לכתובת הדוא"ל של הרוכש או שיחה טלפונית בדבר קבלת ההזמנה. 
  2. ניתן אישור לביצוע עסקה מטעם חברת האשראי של הרוכש.
  3. המשקאות ו/או הפריטים שהוזמנו קיימים במלאי.
  • במידה והפריט אינו נמצא במלאי, אנו מתחייבים ליצור קשר עם  הרוכש ולעדכנו בדבר החוסרים כך שיהיה באפשרותו לקבל הפריט החסר במועד אחר או שמא יבוצע חיוב ללא הפריט החסר.
  1. הכתובת אליה התבקשה האספקה נמצאת ברשימת אזורי החלוקה.
  2. הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה המאמתת את פרטיו.

בעת ביצוע ההזמנה באתר, יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מגורים, טלפון, דוא"ל, ת.ז או ח.פ ואופן התשלום. בביצוע הרכישה נותן הרוכש את הסכמתו כי פרטיו האישיים (שם, כתובת, דוא"ל וכד') ישמרו בסודיות במאגרי ארץ הצבי, הכל בהתאם להוראות הדין. מובהר כי פרטי כרטיס האשראי של הרוכש לא ישמרו במאגרי המידע של ארץ הצבי.  

מסירת פרטים כוזבים בביצוע רכישה הנה עבירה פלילית אשר בגינה תקום לארץ הצבי הזכות לתבוע את הרוכש בגין נזקים שיגרמו משימוש כוזב באתר.

ברישום הרוכש לקבלת ניוזלטר, נותן הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או סמס מהאתר או מבעליו בדבר מבצעים, פרסומות, הטבות וכד'. הרוכש יהא רשאי בכל עת להודיע על סירובו לקבל דוא"ל/ סמס או כל מידע מטעם ארץ הצבי.

לצד הפריטים באתר מופיעות תמונות המציגות את הפריט המדובר ואשר נועדו לשם המחשה בלבד. בתחתית כל תמונה מופיע מחיר הפריט בש"ח. ניתן להוסיף פריטים לסל הקניות/ להחסיר פריטים ולשנות כמויות בהתאם לרצון הרוכש. הוספת הפריט לסל הקניות ואישור הקופה תוביל להליך הזמנה.

שנת הבציר נמסרת ע"י היצרן בלבד. לפיכך, ארץ הצבי אינה יכולה להתחייב לשנת הייצור בשל העובדה כי היינות מיוצרים בייצור סדרתי.

פרטי הרוכש ואבטחת האתר:

כל פרטי הרוכש אשר מוזנים למערכת נשמרים בסודיות ובאמצעות שימוש בשיטות אבטחה ומערכות הצפנה מהמתקדמות ביותר (SSL).

כאשר הרוכש מכניס את פרטיו האישיים בעת ביצוע ההזמנה, עליו לוודא כי פרטיו נכונים שכן, ארץ הצבי ו/או בעלי האתר ומי מטעמם אינם אחראים לכל טעות הנעשית ע"י הרוכש בהקלדת פרטיו. בנוסף, הנ"ל לא יהיו אחראים למקרה שבו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת מפאת תקלה טכנית אשר מנעה את ביצוע הפעולות באתר ו/או ביצעה אותן באופן שגוי.

פרטי פעולת הרוכש לרבות פרטי הזמנתו ופרטיו האישיים יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן בהתאם למקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו ע"י ארץ הצבי ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט, לחברות הסליקה וכרטיסי האשראי לצורך השלמת פעולת הרכישה. נהיר, כי ארץ הצבי לא תעשה כל שימוש בפרטי כרטיס האשראי של הרוכש, אלא לצורך ביצוע התשלום ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם למעט לצורך המצוין לעיל.

חרף האמור, במקרים שבהם תידרש ארץ הצבי להעביר פרטי לקוח ע"י רשות מוסמכת מרשויות המדינה או מכוח צו שיפוטי, תפעל בהתאם להוראות הדין. כמו כן, במקרה שבו ביצע הרוכש מעשה שעלול לפגוע בארץ הצבי ו/או בצד ג' ו/או ביצע מעשה שאינו חוקי או במקרים בהם נדרש לעשות כן מפאת מחלוקת בהליך משפטי, תוכל ארץ הצבי להעביר פרטי הלקוח לצד ג'.

ארץ הצבי תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי וזאת, לצרכי ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים ללא צורך בקבלת הסמכתו.

הרוכש מצהיר כי מודע לכך שמפאת העובדה שמדובר בסביבה מקוונת, אין באפשרות ארץ הצבי להבטיח חסינות של 100% מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע השמור אצלה. לפיכך, חרף כל מאמצי ארץ הצבי תוך שימוש בטכנולוגיות האבטחה המתקדמות ביותר, במקרה שבו צד ג' יצליח לחדור למידע השמור בארץ הצבי ולהשתמש בו לרעה, לא תהא לרוכש במישרין או בעקיפין כל טענה /דרישה/תלונה/תביעה כלפי ארץ הצבי ומי מטעמה.

לארץ הצבי תינתן האפשרות לעשות שימוש ב COOKIES  לצורך אספקת שירות יעיל יותר עבור הרוכש.

החזרת מוצרים:

לרוכש ניתנת האפשרות לבטל הזמנתו בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר וזאת, לאחר שהציג חשבונית המעידה על ביצוע ההזמנה ומועדה. הודעה על ביטול כאמור, תינתן בכתב בלבד לכתובת דוא"ל. המוצר יוחזר באריזתו המקורית כאשר לא נעשה בו כל שימוש ולא נגרם לאריזה או למוצר עצמו כל נזק. הרוכש ישלח את המוצר במשלוח על חשבונו לרח' מוסקוביץ' 29 בעיר רחובות ויוודא כי המשלוח הגיע בשלמות. הרוכש יישא בהוצאות כל נזק שיגרם למוצר עד לקבלתו בארץ הצבי.

חרף האמור לעיל, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) לא ניתן יהא להחזיר מוצרי מזון, יין, בירה, וורמוט, ויסקי, קוניאק, ג'ין, ערק, וודקה וכן, מוצרים שנמכרו כמארזים. זאת מפאת העובדה שעסקה צרכנית אינה ניתנת לביטול בכל הנוגע למוצרי מזון. כמו כן, אלכוהול לסוגיו ויין, עלולים להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת ובטמפרטורה לא נכונה ומשכך, אין לנו אפשרות לקבלם בחזרה שכן, אין באפשרותנו לדעת באילו תנאים נשמרו.

מוצר הנרכש כחבילה ואינו נכלל בקטגוריית המוצרים שלא ניתן להחזיר, יוחזר אך ורק כחבילה ולא כמוצר בודד שהנו חלק מחבילה.

בביטול עסקה שאינה מפאת פגם במוצר או אי התאמה, יגבו דמי ביטול עסקה בסך 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השנים, הכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בנוסף, יגבה תשלום שנגבה מחברת האשראי של הרוכש בגין סליקת כרטיס האשראי וכן, יגבו בחזרה דמי המשלוח באם חלו.

הגבלת אחריות:

האחריות לכלל המוצרים המפורסמים באתר בגין כל מידע, תמונה, שם, טיב המוצר ותכונותיו, חלה על היצרנים בלבד ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים בהתאם לדין. ארץ הצבי נוקטת באמצעים רבים על מנת לוודא כי המידע המוצג באתר הנו אמין ונכון, אולם במקרה שתתגלה טעות במידע המוצג, ארץ הצבי תפעל על מנת לתקנה בהקדם.

אין לראות בתמונה באתר כמשקפת את נפח הבקבוק ויש לשים לב לבציר היינות ולמחירו אשר עשוי להשתנות בהתאם לזמינות הספק. בכל מקרה, לא תהא לארץ הצבי אחריות על שינוי שנת הבציר.

ככלל, מארזי השי יסופקו בהתאם למוצרים המצוינים באתר. ברם, במקרה של חוסר במלאי באחד או יותר מן המוצרים, שומרת לעצמה ארץ הצבי את הזכות לספק מוצר חילופי במקום המוצר החסר אשר שוויו יהיה זהה או גבוה יותר מן המוצר שהוצג באתר.

בכל מקרה של תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה, לא תישא ארץ הצבי בסכום נזק העולה על התמורה ששילם הרוכש בפועל בהזמנתו.

ארץ הצבי ומי מטעמה לא יהיו אחראים לפעילות בלתי ראויה באתר מטעם רוכש פלוני וכל העושה שימוש שכזה ישפה ויפצה את ארץ הצבי בגין כל תביעה ו/או נזק שיגרם מכל מין וסוג בתוספת הוצאות משפט ובגין הנזק שיגרם לארץ הצבי, מי מטעמה וכל צד ג'.  

באם יתרחש נזק לרוכש ו/או למי מטעמו כתוצאה מכוח עליון או כל דבר שאינו בשליטת ארץ הצבי ומי מטעמה, לא תהא ארץ הצבי אחראית לכך, בין שמדובר בנזק עקיף ובין שמדובר בנזק ישיר.

משלוחים ואיסוף עצמי:

דמי משלוח - הזמנת הרוכש למשקאות ו/או מזון ו/או מארזים תיגבה בתוספת תשלום בגין דמי משלוח התלויים בסוג ובמקום המשלוח. ארץ הצבי תהא רשאית שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח במקרים מסוימים ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה, לרוכש לא תהא כל טענה בנושא זה. כמו כן, לארץ הצבי תהא הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי דמי המשלוח ו/או את חברת המשלוחים, ללא מתן הודעה מוקדמת.

אזורי החלוקה - בעת הזמנת המשקאות יבחר הרוכש את הכתובת למשלוח מתוך הרשימה המופיעה באתר. ארץ הצבי תוכל לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה שבאתר, ללא מתן הודעה מוקדמת. קבלת המשלוח תהא אפשרית רק אם אזור החלוקה מופיע כחלק מאזורי החלוקה שבאתר ובמידה ואין מניעה אחרת לספק המשלוח. במקרה שכתובת החלוקה אינה מופיעה באתר, ניתן יהא לתאם טלפונית קבלת משלוח למיקום אחר.

במקרה שבו סברה ארץ הצבי כי מתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או מוצריה, תהא באפשרותה שלא לספק המוצרים ולרוכש לא תהא כל תביעה ו/או תלונה בקשר לכך.

אספקת המוצרים תיעשה בימי ראשון עד חמישי בין השעות 9:00-17:00. במקרים מסוימים תוכל ארץ הצבי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לספק המוצרים ביום שישי עד לשעות הצהריים.

ממועד אישור ההזמנה ע"י קבלת הודעת דוא"ל או סמס לרוכש וכאשר המוצרים המוזמנים נמצאים במלאי הקיים בארץ הצבי, יתקבלו המוצרים באמצעות משלוח בהתאם למיקום הכתובת שסופקה במעמד ההזמנה, כאשר המועד תלוי אזור חלוקה. זמן האספקה המינימלי הינו שעתיים וזמן האספקה המקסימלי הנו בתוך שבוע ימים. כאמור, הכל בהתאם לשיוך אזור החלוקה. ימי העבודה ייספרו ללא ימי שישי, שבת, ערבי חגים, חגים, ימי בחירות ושבתון. עיכובים במועד האספקה כתוצאה מאירועי כוח עליון, מגיפה וכד' לא יזכו את הרוכש בפיצוי כלשהו ולא תחול על המקרה אחריות ארץ הצבי.

במסירת המשלוח לכתובת שצוינה באתר, יידרש הרוכש/החברה המקבל/ת את המשלוח, להציג תעודת זהות המאשרת כי גילו של מקבל המשלוח למעלה מ- 18 שנים. במקרה שבו לא נוכח הרוכש בקבלת המשלוח בכתובת המצוינת, יהא זה באחריותו לתאם מועד חילופי לקבלת המשלוח מול ארץ הצבי. במקרה כזה, יחויב הרוכש בעלות דמי משלוח בפעם נוספת ולא יוכל להלין על כך.

איסוף עצמי – הרוכש יוכל להגיע לאסוף את הזמנתו ללא עלות, בתיאום מראש וזאת, לאחר שקיבל הודעת דוא"ל, סמס או טלפון כי הזמנתו מוכנה וממתינה לאיסוף. איסוף ההזמנה יתבצע מהעיר רחובות.

בעלות ושמירה על זכויות:

אתר ארץ הצבי מכיל תמונות, מידע וחומרים שונים אשר מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות. זכויות אלה חלקן בבעלות ארץ הצבי וחלקן בבעלות צדדים שלישיים. משתמש ו/או רוכש אינו רשאי לפרסם, להעתיק, להעביר, לשנות או למכור חלק מתוכן האתר או כולו לשם בניית יצירה אחרת או מכל סיבה שהיא שכן, האתר ותוכנו מוגן תחת זכויות קנייניות. משתמש ו/או רוכש הפועל כמוזכר לעיל, מסתכן בכך שתוגש נגדו תביעה משפטית ויאלץ לשאת בהוצאות כספיות בגין התנהגותו.

שירות לקוחות:

שירות הלקוחות שלנו זמין עבורכם לכל שאלה/הבהרה/בעיה/מחמאה בדוא"ל: deerlandil@gmail.com או בנייד: 054-6353069 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00.

ברוכים הבאים

מכירת אלכוהול מותרת מעל גיל 18

הכניסה לאתר זה מיועדת למי שמלאו לו 18 שנים.